Jaunumi


Laboratorija ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas institūcijā LATAK saskaņā ar ISO / IEC 17025 (akreditācijas nr. LATAK-T-502-01-2014).

Saņemot klienta pieprasījumu, nekavējoties tiek veikti testi un sagatavoti testa pārskati.

Klienti  saņem objektīvus testa pārskatus par produktiem vai iekārtām kā arī  informāciju par identificētiem visādu veidu defektiem (piem. plaisas, poras, bez kodolsintēzes šuves, u.c.) un to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Testu pārskatu rezultāti tiek izsniegti nākamajā darba dienā pēc testa veikšanas. Pēc pasūtītāja pieprasījuma testa pārskatus var izsniegt tajā pašā dienā, kad ir veikti testi.

Laboratorija darbojas kā neatkarīga organizācija, kura nodrošina objektīvus un konfidenciālus rezultātus.

Ir iegūta akreditācija nesagraujošās testēšanas metodēm NDT:

- Vizuālo pārbaudi (VT) atbilstoši standartam LVS EN ISO 17637:2011

- Testēšanu ar magnētiskām daļiņām (MT) -  atbilstoši standartam LVS EN ISO 17638: 2010. Ar šīs metodes palīdzību var uzzināt kādi defekti ir uz virsmas un zem tās feromagnētiskos materiālos. Metode ir balstīta uz magnētisko daļiņu pievilkšanos ar izkliedes magnētisko lauku spēkiem, kuri var rasties virs defektiem feromagnētiskos materiālos.

- Testēšanu ar ultraskaņu atbilstoši standartam LVS EN ISO 17640: 2011. Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar ultraskaņu. Paņēmieni, testēšanas līmeņi un novērtējums (ISO 17640:2010)

- Testēšanu ar penetrācijas metodi (PT) atbilstoši standartam LVS EN ISO 3452-1:2013. Šo metodi izmanto, lai noteiktu: pārrāvumus, plaisas, kodolsintēzes trūkumus un porainības, metāla izstrādājumos, to sakausējumos, metinātos savienojumos, kā arī citos cietos un neporainos materiālos

SIA "NDT Welding" ir pieejami  speciālisti ar augstu kvalifikāciju un daudzu gadu praktisku pieredzi veicot pārbaudes ātri un kvalitatīvi laboratorijā ar modernu aprīkojumu