Metālkonstrukciju serifikācija EN 1090Metāla konstrukciju sertifikācija

 

 Ar Eiropas Komisijas lēmumu no 2012. gada 1. jūlija visā Eiropas Savienībā par obligātu prasību kļūs tērauda un alumīnija konstrukciju marķēšana ar CE zīmi, saskaņā ar LVS EN 1090 +A1:2012, kas apliecina konstrukcijas atbilstību standartu LVS EN 1090-2+A1:2011 un LVS EN 1090-3:2008 prasībām.

 

CE zīmes izmantošanas tiesības uzņēmums var iegūt sertificēšanās ceļā, saņemot paziņotās institūcijas sertifikātu par ražošanas procesa atbilstību standarta LVS EN 1090-1 prasībām.

  

SIA NDT Welding piedāvā saviem klientiem atbalstu izglītībā, apmācībā un vēl saņemt sertifikātus un dokumentus, ar pilnu garantijas:

 

LVS EN 1090-1+A1:2012 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem.

 

LVS EN 1090-2+A1:2011 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām.

 

LVS EN 1090-3:2008 Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 3. daļa: Tehniskās prasības alumīnija konstrukcijām.

 

Papildus informāciju varat saņemt pa tālruni 29410027.

  

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju atbilstības novērtēšanai tiek izmantota shēma 2+.