Projektu dokumentācija


                                      Projektu dokumentācija.

Nodrošinām projektu dokumentācijas izstrādi saskaņā ar Latvijas un Eiropas standartiem:

 Metināšanas procesa specifikācija (WPS);

 Metināšanas žurnāls;

 Metināšanas plāns;

 Kvalitātes plāns;

 Mobilizācijas plāns;

 Dažādu darbu veikšanas procedūras.