Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi


- Testēšana ar penetrācijas metodi (PT) atbilstoši standartam LVS EN ISO 3452-1:2013. 
Šo metodi izmanto, lai noteiktu: pārrāvumus, plaisas, kodolsintēzes trūkumus un porainības, metāla izstrādājumos, to sakausējumos, metinātos savienojumos, kā arī citos cietos un neporainos materiālos.