Testēšana ar ultraskaņu


Testēšana ar ultraskaņu tiek veikta atbilstoši standartam LVS EN ISO 17640:2011,/LVS EN ISO 16810:2014.  Ar šī testa palīdzību var noteikt metinājuma kvalitāti, identificēt defektus un tos kvalificēt pēc to veida un lieluma. Metinātajiem savienojumiem  tiek piemērotas dažāda veida nesagraujošās testēšanas metodes.