Metinātāju serifikācija                                   METINĀTAJU SERTIFIKĀCIJA
 
SIA "NDT Welding"  piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.
 
Metinātāju sertificēšana, kuri metina metālmateriālus reglamentētā sfērā:
18.07.2006. MK noteikumi Nr.588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" II nodaļa, 18.05.2000. MK noteikumi Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” 10.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 97/23/EK (1997.gada 29.maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, I. pielikuma 3.1.2.punkts. SIA „Sertifikācijas centrs” Metinātāju sertificēšanas centrs 16.04.2013. „Metinātāju sertificēšanas shēma”.
 
Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sekojošiem Eiropas standartiem: 
LVS EN 287-1:2012L "Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metode - 1.daļa: Tēraudi";
LVS EN ISO 9606-2:2006L Metinātāju kvalifikācijas pārbaude - Kausēšanas metināšana - 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi

Metinātāju sertificēšana, kuri metina metālmateriālus nereglamentētā sfērā:
Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sekojošiem Eiropas standartiem:
LVS EN ISO 9606-1:2014L "Metinātāju atestācijas pārbaude. Kausēšanas metode - 1.daļa: Tēraudi";
LVS EN ISO 9606-2:2006L Metinātāju kvalifikācijas pārbaude - Kausēšanas metināšana - 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi.
Pretendentam pirms sertifikācijas institūcijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:
iesniegums;
personu apliecinošs dokuments (pase);
izglītības dokuments par teorētisko un praktisko metināšanas kursu beigšanu (reglamentētā sfēra).
Ja iesniegtie dokumenti atbilst MK noteikumiem Nr. 588 un metinātāju sertifikācijas centra (MSC) prasībām, metinātaju sertifikācijas centrs rīko teorētisko (ja nepieciešams) un praktisko eksāmenu atbilstoši izvēlētajai sertifikācijas sfērai.
Ja pretendents eksāmenus nokārto sekmīgi, metinātaju sertifikācijas centrs (MSC) izsniedz  metinātaja sertifikātu piecu dienu laikā no eksāmenu norises datuma. Metinātāja sertifikāts ir derīgs divus gadus.
 
Mūsu izdotais metinātaja sertifikāts ir atzīts Eiropas Savienībā.