Metinašāna


Piedāvājam risinājumus Jūsu problēmām:

Ø Uzņēmumu sagatavošana sertifikācijai saskaņā ar standartu EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3 – metālu konstrukcijas

Ø Uzņēmuma sagatavošana metinātāju sertifikācijai saskaņā ar standartu ISO 3834

Ø Metinātāju sertifikāciju sagatavošana uzņēmumiem gan reglamentētā, gan nereglamentētā sfērā saskaņā ar standartu EN ISO 9606-1: 2014

Ø Sagatavoto paraugu apstiprināšana metinātājiem un metināšanas procedūrām WPQR un WPS  pēc standarta prasībām LVS EN ISO 15614-1

Ø Metināšanas procesa novērtēšanas pierakstu (WPQR) un metināšanas tehnoloģisko karšu (WPS) izstrāde

Ø Konsultēšana un papildus dokumentāciju izstrāde atbilstoši standartam  EN 1090-2 izpildījumu klasi (2-4)

Ø Metināšanas kvalitātes dokumentācijas izstrāde

Ø Sertificēta Metināšanas inženiera (IWE / EWE) konsultācijas par metināšanu un metināšanas procesiem, kā arī palīdzēs atrisināt tehniskās problēmas, kuras ir radušās ražošanas laikā.

Ø Metinātāju sertifikācija saskaņā ar standartu EN 3834