Metināšanas ražošanas serifikācija EN 3834                                              METINĀŠANAS RAŽOTNES SERTIFIKĀCIJA 
 
Starptautiskā kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēma ražotnēs kurās tiek pielietota metināšana paredz EN ISO 3834 standarta izmantošanu, kas reglamentē nepieciešamo produkcijas kvalitātes līmeni, kā arī tiek lietota, lai noteiktu nepieciešamās pārbaudes un procedūras. Lai nodrošinātu atbilstošu metinātu izstrādājumu kvalitāti nepieciešama minētā kvalitātes sistēma. Šī sistēma nodrošina metināšanas un ar to saistīto procesu kontroli.
 
SIA NDT Welding piedāvā veikt metināšanas ražotņu sertifikāciju saskaņā ar sekojošiem standartiem:
 
LVS EN ISO 3834-1:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 1.daļa: Atbilstoša līmeņa kvalitātes prasību atlases kritēriji,
 
LVS EN ISO 3834-2:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 2.daļa: Visaptverošas kvalitātes prasības,
 
LVS EN ISO 3834-3:2006 Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 3.daļa: Standarta kvalitātes prasības.
 
EN ISO 3834 standarts ir paredzēta metālisko materiālu kausēšanas metināšanai un tās piemērošana ir neatkarīga no ražotās produkcijas veida. Šī standarta principi un tā detalizētās prasības ir būtiskas metināšanā un ar metināšanu saistītos procesos.
 
Viens no EN ISO 3834 uzdevumiem ir noteikt prasības metināšanas jomā, lai līgumslēdzēju pusēm nav to jādara pašām. Atsaucei uz konkrētu EN ISO 3834 daļu jābūt pietiekamai, lai pierādītu ražotāja spēju kontrolēt metināšanas aktivitātes tam darba veidam, kas konkrētā gadījumā tiek veikts.

Standarts nosaka kvalitātes prasības metināšanai gan ražotnēs, gan arī uz vietas objektos, un ir piemērots, kad nepieciešams pierādīt izgatavotāja spēju ražot metinātas konstrukcijas saskaņā ar noteiktiem kritērijiem, tāpat to var arī izmantot kā pamatu, lai novērtētu ražotāja metināšanas kvalitātes kritērijus un ievērotos pasākumus.

Metinātu produktu īpašības pilnībā nevar konstatēt tos pārbaudot vien, jo kvalitātes nodrošināšanu var apliecināt tikai kontrolējot visu ražošanas procesu. Ja ražošanas procesi metināšanā tiek kontrolēti saskaņā ar EN ISO 3834 standartu tad tiek atzīts, ka kvalitāte metinājuma gala produktam atbildīs noteiktiem kritērijiem.
 
Kvalitātes menedžmenta sistēmas metināšanas procesos EN ISO 3834 sertifikācijas priekšrocības:
apliecinājums, ka tiek ievērotas normatīvu un likumdošanas prasības, pie kam īpaša uzmanība tiek veltīta tām kvalitātes sistēmas daļām, kas attiecas uz metināšanu, kā speciāla procesa vadību,
ražošanas procesa garantēta stabilitāte, sekojoša stabila un augsta pasūtītājam sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāte,
trešās neatkarīgās puses apliecinājums uzņēmuma kvalitātes sistēmas prasību atbilstībai un ievērošanai,
darbības sakārtošana un veiktspējas palielināšana uzņēmumā kopumā un jo īpaši metināšanas procesos,
izdevumu optimizācija - ražošanas izdevumu samazināšana, izejvielu, enerģijas un citu resursu ekonomija, kā arī izdevumu samazināšana neatbilstošas produkcijas izgatavošanai,
uzticības palielināšana metināmo konstrukciju ražotājam no pasūtītāju, partneru un valsts kontrolējošo organizāciju puses,
metināšanas kvalitātes sistēmas saderība ar kopējām Eiropas Savienības prasībām un ātra to adaptācija.
Metināšana ir īpašs process, tāpēc novērtējot visas ar metināšanu saistītās aktivitātes, kā arī metināšanas procesa operācijas, ko īsteno ražotājs, lai sasniegtu nepieciešamo metināšanas kvalitāti, prasa īpašu novērtēšanas komandas pieredzi.
 
SIA NDT Welding nodarbina dažādus augstas kvalifikācijas speciālistus kā kvalitātes tā arī metināšanas jomā un tas dod iespēju objektīvi izvērtēt ražotnes atbilstību EN ISO 3834 standartam, kas ražotājam finalizējās ar starptautiski atzīta sertifikāta iegūšanu. Šāda sertifikāta esamība uzņēmumam palīdzēs papildus iegūt ārvalstu pasūtījumus, tajā skaitā arī ar lielu pievienoto vērtību. Tāpat uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības sertifikāta EN ISO 3834 esamība palīdzēs ar savu produkciju ienākt Eiropas tirgū apliecinot savu izstrādājumu kvalitāti.
 
EN ISO 3834 sertifikāts kombinācijā ar mūsu izsniegto EN 1090 sertifikātu - tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana: atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem, kas dos Jums tiesības marķēt Jūsu produkciju ar CE zīmi būs jauna pakāpe Jūsu uzņēmuma attīstībā